Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

facebook

TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

Τελικό Συνέδριο στην πόλη Κάουνας, στη Λιθουανία

Το τελικό Συνέδριο του έργου «EU Youth: From Theory to Action» πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus στην Κάουνας της Λιθουανίας στις 12 Σεπτεμβρίου 2017. Όλοι οι εταίροι της κοινοπραξίας συμμετείχαν στην εκδήλωση και παρουσίασαν τα προϊόντα του έργου:

1. Περιφερειακή Ανάλυση & Προφίλ Ικανότητας
2. Το διαδικτυακό εργαλείο για την αξιολόγηση των ικανοτήτων
3. Πακέτο κατάρτισης για εκπαιδευτές / καθοδηγητές και εκπαιδευόμενους / μαθητές
4. Το ψηφιακό παιχνίδι προσομοίωσης

Στην εκδήλωση συμμετείχαν νέοι, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, σύμβουλοι σταδιοδρομίας, εκπρόσωποι του ανθρώπινου δυναμικού και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς. Οι κύριοι στόχοι της εκδήλωσης ήταν η προώθηση των στόχων, η διάχυση των αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων του έργου, καθώς επίσης και η σημασία της συμβολής της ΕΕ στην υλοποίηση του προγράμματος ActYouth EU.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η τελική συνάντηση των εταίρων, όπου όλοι οι εταίροι της κοινοπραξίας παρουσίασαν τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε κάθε χώρα για την επίτευξη των στόχων του έργου κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2017 έως το τέλος του έργου, (Σεπτέμβριος, 2017). Ο συντονιστής της κοινοπραξίας διεύθυνε τη συζήτηση και τις παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Όλοι οι συμμετέχοντες εταίροι έθεσαν θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική διαχείρισης έργου, διάδοσης των αποτελεσμάτων και καθόρισαν νέα χρονικά πλαίσια και καθήκοντα που σχετίζονται με την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων του έργου.

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;