Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

facebook

TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

Το Έργο

Το Ευρωπαϊκό έργο «From theory to action – ActYouth EU» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Erasmus+. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός συστήματος το οποίο θα αναγνωρίζει, θα αξιολογεί και θα αναπτύσσει τις οριζόντιες δεξιότητες και ειδικότερα τις επιχειρηματικές ικανότητες, όπως για παράδειγμα την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη δημιουργικότητα.

Επίσης, το ActYouth EU σκοπό έχει τη βελτίωση της ανώτατης εκπαίδευσης και τη στόχευση μίας έξυπνης, βιώσιμης και ευρείας ανάπτυξης στους τομείς:

• της Νεολαίας σε Κίνηση,
• του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη,
• των δεξιοτήτων για θέσεις Εργασίας,
• του σχεδίου Δράσης Επιχειρηματικότητας 2020

Μία νεοσυσταθείσα στρατηγική συνεργασία πέντε οργανισμών από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Πολωνία, Λιθουανία, Πορτογαλία) δημιουργήθηκε έτσι ώστε να διασφαλίσει τη μέγιστη διάδοση και αξιοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τον οργανισμό Eurosuccess Consulting (ο οποίος είναι ο συντονιστής του προγράμματος), το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο του Αβέιρο στην Πορτογαλία, το Ίδρυμα OIC Poland Foundation στην Πολωνία και το Πανεπιστήμιο Vyatus Magnus στη Λιθουανία.

Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες. Άρχισε την 1η Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Ο βραχυπρόθεσμος στόχος του ActYouth EU είναι η δημιουργία μίας συγκροτημένης και αναλυτικής μεθοδολογίας αλλά και η παροχή των κατάλληλων “εργαλείων” στους εκπαιδευτές και στους ακαδημαϊκούς φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των οριζόντιων και επιχειρηματικών δεξιοτήτων στους νέους. Οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι φοιτητές θα έχουν θετική επίδραση στην εξεύρεση εργασίας ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή.

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου είναι:

• ανάπτυξη εργαλείου (Τεχνολογία πληροφοριών και Επικοινωνίας) για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων,
• δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου για τους εκπαιδευτές και τους ακαδημαϊκούς και
• ανάπτυξη online παιχνιδιού προσομοίωσης το οποίο θα παρέχει στους φοιτητές και στους αποφοίτους τα απαραίτητα εφόδια για τη βελτίωση των βασικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων τους.

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;