Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

 • en
 • gr
 • pt2
 • polish
 • lt

facebook

TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
 • en
 • gr
 • pt2
 • polish
 • lt

Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

 • Increase your Employability capabilities enhance your potential

 • Sharpen your transversal skills via online simulation Game

 • Advance and develop your competencies and entrepreneurial skills

 • Target assurance, effectiveness and social consistency

 • Contribute on employment effect and economic growth

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;