Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

facebook

TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

Εταίροι

Η κοινοπραξία αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης της εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων και κάποια από αυτά έχουν ήδη συνεργαστεί στο παρελθόν σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης - Leonardo da Vinci:

 

G. G. Eurosuccess Consulting LTD - Κύπρος

eurosuccess

Η Eurosuccess Consulting, μέσα από μια δυναμική ομάδα νέων επιστημόνων παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων της Κύπρου, ιδίως σε θέματα όπως η καινοτομία και η τεχνολογία. Η Eurosuccess εντόπισε, από τα αρχικά στάδια των εργασιών της, την ανάγκη για τη δημιουργία δεσμών μεταξύ της Κυπριακής οικονομίας και της ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς και να δώσει μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα, η Eurosuccess προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών προς το Δημόσιο, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου. Συμμετέχει επίσης ενεργά σε διεθνή ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσα από ένα καλά οργανωμένο δίκτυο συνεργατών στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Η Eurosuccess στοχεύει στη διαρκή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, καθώς και την ανάπτυξη της ομάδας της, η οποία θα δώσει την ευκαιρία για να ενισχυθεί ο επιστημονικός τομέας της εμπειρογνωμοσύνης.

Ιστοσελίδα: www.eurosc.eu

 

 

European University Cyprus (EUC) - Κύπρος

euc

To Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC), είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο. Σήμερα το EUC είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο διακρίνεται για την ποιότητα και τις συνεχείς προσπάθειες να διατηρήσει ένα πνεύμα αριστείας στη μάθηση. Οι σπουδαστές του EUC επωφελούνται από το ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών προγραμμάτων τόσο σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, εξαιρετικές εγκαταστάσεις, επιλεγμένες σχολές και πολλές πανεπιστημιακές χορηγίες, φοιτητικές υπηρεσίες και δραστηριότητες.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ευρέως γνωστό για την αριστεία και την καινοτομία στον τομέα της έρευνας. Με έμφαση στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα στην Κύπρο. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο της ερευνητικής δραστηριότητας, μοιρασμένο σε τμήματα και σχολές. Η ερευνητική δραστηριότητα επικεντρώνεται στις σχολές και ερευνητικά κέντρα τα οποία περιλαμβάνουν τη Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, την Ιατρική Σχολή και τη Σχολή Θετικών Επιστημών.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει αποκλειστικά στον μεγαλύτερο διεθνή πανεπιστημιακό οργανισμό, LaureateInternationalUniversities, ο οποίος αποτελείται από 80 πανεπιστήμια που λειτουργούν σε 28 χώρες, με σύνολο 1.000.000 φοιτητών. Είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα που αξιολογήθηκε από τον διεθνή οργανισμό αξιολόγησης QSTOPUNIVERSITIES (QSStars) με τον υψηλότερο δείκτη «Πέντε Αστέρια» στους τομείς της διδασκαλίας, των εγκαταστάσεων, της κοινωνικής ευθύνης, της διεθνοποίησης και της στήριξης - προσβασιμότητας των φοιτητών.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχει αξιολογηθεί με την υψηλότερη διάκριση των 5-Stars στη διδασκαλία, εγκαταστάσεις, συμμετοχές, Κοινωνικής Ευθύνης και διεθνοποίηση. Η Διάκριση 4-Star στον τομέα της απασχολησιμότητας θεωρείται επίσης μια σημαντική επιτυχία, αποτέλεσμα της στενής σχέσης των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του στην αγορά εργασίας.

Ιστοσελίδα: www.euc.ac.cy

 

 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO - Πορτογαλία

aveiro

Το Πανεπιστήμιο του Αβέιρο είναι ένα νέο, σχετικά, Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε το 1973, με πάνω από 15.000 φοιτητές πλήρους φοίτησης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων). Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ένα ισχυρό προφίλ έρευνας, ένα μοναδικό μοντέλο διακυβέρνησης (16 Τμήματα, 4 Πολυτεχνεία και διάφορα κέντρα κατάρτισης), που ενεργεί ως ένα περιφερειακό δίκτυο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση προώθησης ισχυρών δεσμών με την περιβάλλουσα κοινότητα και ήταν πρωτοπόρο στα πτυχία των νέων θεμάτων.

Από το 2012, το Πανεπιστήμιο του Αβέιρο, οργάνωσε σύντομα προγράμματα για την κοινωνική καινοτομία, που ονομάζονται ''Εργαστήρια Κοινωνικής Καινοτομίας'', τα οποία μάζεψαν τους ανθρώπους που εργάζονται σε κοινωνικές οργανώσεις, τους εργαζόμενους του δημοτικού συμβουλίου και τους ακαδημαϊκούς, προκειμένου να βρουν λύσεις στις κοινωνικές προκλήσεις. Πρόκειται για μια διαφορετική ομάδα συμμετεχόντων, μια διεπιστημονική ομαδική διδασκαλία (εκπαιδευτικοί στους τομείς της διοίκησης, κοινωνικών επιστημών και σχεδιασμού) και μια μεθοδολογία η οποία καθοδηγείται από τις αρχές της σκέψης του σχεδιασμού.

Επί του παρόντος, το Πανεπιστήμιο του Αβέιρο συνεργάζεται με το SEFORIS (Κοινωνική Επιχείρηση ως δύναμη για πιο ολοκληρωμένες και καινοτόμες κοινωνίες), ερευνητικό πρόγραμμα που επιδιώκει την κατανόηση των δυνατοτήτων των κοινωνικών επιχειρήσεων στην ΕΕ και πέρα από τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης της κοινωνίας μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών, την προώθηση πολιτικού καπιταλισμού και αλλαγές στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

Ιστοσελίδα:  www.ua.pt

 

Polish Foundation of Opportunities Industrialization Centers "OIC Poland" - Πολωνία

polska

Το Πολωνικό Ίδρυμα OIC, από το 1991 δραστηριοποιείται για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο στη νότιο-ανατολική Πολωνία και ανήκει στην ηγετική ομάδα των οργανισμών κατάρτισης στην περιοχή του Lublin.

Ο κύριος στόχος του Ιδρύματος OIC είναι η πρόληψη της ανεργίας και η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης με την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παροχής συμβουλών, που απευθύνονται σε μια μεγάλη κλίμακα σε ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις στην περιοχή. Έχει επιτευχθεί μέσω δύο βασικών ρευμάτων:

μοναδικές επιχειρήσεις (μαθήματα, σεμινάρια, συνέδρια, παροχή συμβουλών, σύνθετα έργα) απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ΜΜΕ, διαχειριστές / ηγέτες, επαγγελματίες, με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ευκαιριών, τη διάδοση της γνώσης, των διευθυντικών / ηγετικών ικανοτήτων και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
εκπαιδευτικές υπηρεσίες - μεταπτυχιακές σπουδές και εκπαιδεύσεις τόσο για τα άτομα που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή προσόντα και τις επιχειρήσεις και τα ιδρύματα που θέλουν ειδικά προσαρμοσμένες εκπαιδεύσεις για τους υπαλλήλους τους.

Ιστοσελίδα: www.oic.lublin.pl

 

Vytautas Magnus University (VMU) - Λιθουανία

magnus

Το Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus (VMU), βρίσκεται 2ο στην κατάταξη στη Λιθουανία, με τα 700 κορυφαία πανεπιστήμια της κατάταξης QS University. , Είναι ένα κλασσικό πανεπιστήμιο ελεύθερων τεχνών με πάνω από 9000 φοιτητές, 9 σχολές, Μουσική Ακαδημία, το Παγκόσμιο Πανεπιστήμιο της Λιθουανίας. Προσφέρει 90 προγράμματα σπουδών, 26 ​​προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών πλήρους φοίτησης στα αγγλικά. Συνεργάζεται με πάνω από 370 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο και είναι μέλος των διεθνών δικτύων και οργανισμών (EUA, EAIE, EDEN, BSRUN, AABS, IEEE, AMS, NISPAcee, ECPR, κλπ). Η έρευνα βασίζεται στο σύμπλεγμα. Προσφέρει διδακτορικές σπουδές σε 18 επιστημονικά πεδία, που βασίζονται σε κοινές και διοργανικές Ph.D. σπουδές. Το Πανεπιστήμιο έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες με 75 πανεπιστήμια σε 27 χώρες σε όλο τον κόσμο. Συμφωνίες Erasmus με 161 συνεργάτες σε 28 χώρες της Ευρώπης.
Το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει Λιθουανική Ακαδημία Διασποράς (με διασπορά στις ΗΠΑ, Πολωνία, Ρωσία, κλπ). Κάθε χρόνο οργανώνεται μια σειρά διεθνών και περιφερειακών ερευνητικών συνέδριων, όπως επίσης οργανώνονται εργαστήρια και σεμινάρια. Δημιουργήθηκαν διεθνείς σχέσεις από έργα και δίκτυα (θεματική έρευνα και μελέτη), διεθνή καλοκαιρινά σχολεία, ανάπτυξη κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων (Βαλτικές Σπουδές με το Πανεπιστήμιο Bocconi, Χρηματοοικονομικά και Μάρκετινγκ με το Καθολικό Πανεπιστήμιο Louvain, Νομική με το Texas Tech University, και τα λοιπά.). Διεθνή δίκτυα και προγράμματα σπουδών IP (π.χ. Campus Europae, AFECA) επιτρέπουν στο πανεπιστήμιο και στις 10 του σχολές, να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής σε διεθνές επίπεδο. Το πανεπιστήμιο είναι ενεργό στην ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας και αναπτύσσει ισχυρές επιχειρηματικές συνεργασίες με κορυφαίους της Λιθουανίας και παγκόσμιες εταιρείες.

Ιστοσελίδα:  www.vdu.lt

facebook

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;