Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

facebook

TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

Kick off meeting

KickOff-01
KickOff-02
KickOff-03
KickOff-04
KickOff-05
KickOff-06

Second Project Meeting

A
B
C
D

Short-term joint staff training events in Nicosia

16807024926369880832502640528666597740630n
168322199263699608324946454159348255109548n
16880233101582231317752822102807366o

Final Conference in Kaunas, Lithuania

217299611661175010581177296337041o
21733088102124553901926611585792363n
2175478416611751305811651442471677o

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;