Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

facebook

TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

Εκπαιδευτική δραστηριότητα κατάρτισης του προσωπικού στη Λευκωσία, Κύπρο στις 20 - 24 Φεβρουαρίου και συνάντηση των εταίρων (25 Φεβρουαρίου).

Μια εκπαιδευτική δραστηριότητα κατάρτισης πέντε ημερών πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου όλοι οι συμμετέχοντες - εταίροι εκπαιδεύτηκαν από εμπειρογνώμονες ως προς τη χρήση του O2 – ψηφιακό εργαλείο για την αξιολόγηση των ικανοτήτων, O3 - Πακέτα Κατάρτισης για εκπαιδευτές / καθοδηγητές και εκπαιδευόμενους / μαθητές και O4 - Ψηφιακό παιχνίδι προσομοίωσης (Εκπαιδευτικό Εργαλείο για την προώθηση των επιχειρηματικών και δεξιοτήτων και στάση των φοιτητών / αποφοίτων). Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ανέπτυξαν τα αποτελέσματα του έργου, παρουσίασαν τις δραστηριότητες που υλοποιούνται σε κάθε χώρα. Όλοι οι συμμετέχοντες παρείχαν εποικοδομητική κριτική και σχόλια για την περαιτέρω ανάπτυξη και τελειοποίηση των εν λόγω παραδοτέων. Η παράλληλη χρήση του Ο4 - Ψηφιακό παιχνίδι προσομοίωσης, δημιούργησε συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των εταίρων οι οποίοι ήταν σε θέση να εξετάσουν και να αξιολογήσουν πολλαπλές πτυχές του παιχνιδιού. Σχετική ανατροφοδότηση είχε προβλεφθεί για την περαιτέρω προσαρμογή των παραμέτρων του παιχνιδιού. Μετά την εξέταση του O2 – Ψηφιακό Εργαλείο για την αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας και του O3 - Πακέτο Κατάρτισης για εκπαιδευτές / καθοδηγητές και εκπαιδευόμενους / μαθητές, οι εταίροι συμφώνησαν ότι και τα δύο είναι καλά ανεπτυγμένα και αποτελεσματικά ως προς την αντιμετώπιση των αναγκών.

 

Όλοι οι εταίροι συζήτησαν διάφορα ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση, το χρονοδιάγραμμα του έργου, το σχεδιασμό της στρατηγικής προώθησης και αξιοποίησης, καθώς και για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων αξιολόγησης. Επίσης, συζήτησαν θέματα που σχετίζονται με νέα χρονοδιαγράμματα και καθήκοντα που αφορούν τις επικείμενες δραστηριότητες, όπως:

α) Την τελειοποίηση του O2 – Ψηφιακό Εργαλείο για την αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας, O3 – Πακέτο κατάρτισης για εκπαιδευτές / καθοδηγητές και εκπαιδευόμενους / μαθητές και O4 - Ψηφιακό παιχνίδι προσομοίωσης από τον αντίστοιχο εταίρο,
β) Πιλοτική εφαρμογή κατά τη διάρκεια Μαρτίου 2017- Ιούνιο του 2017, και
γ) Τις δραστηριότητες προώθησης και διάδοσης.

 

Οι εταίροι έχουν συμφωνήσει για την επόμενη συνάντηση και τελική διάσκεψη που θα γίνει στο Κάουνας, στη Λιθουανία, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2017.

 

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;