Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

facebook

TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

2η Συνάντηση στην πόλη Αβέιρο της Πορτογαλίας (22 Ιουλίου, 2016)

Κατά τη διάρκεια της 2ης συνάντησης, όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε κάθε χώρα από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2016. Ο συντονιστής του έργου διεύθυνε την συζήτηση και τις παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης . Όλοι οι εταίροι παρέθεσαν διάφορα ζητήματα σχετικά με τις ακόλουθες δραστηριότητες του έργου (όπως είναι η ανάπτυξη του Τεχνολογικού Εργαλείου και του Εκπαιδευτικού υλικού) , τη διαχείριση και το χρονοδιάγραμμα του έργου , το σχεδιασμό της στρατηγικής προώθησης και αξιοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου, καθώς και για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων. Όλοι οι εταίροι συμφώνησαν για τα μετέπειτα στάδια, καθήκοντα και χρονοδιαγράμματα που θα ακολουθήσουν για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ποιότητας της ΕΕ.

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;