Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

 • en
 • gr
 • pt2
 • polish
 • lt

facebook

TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
 • en
 • gr
 • pt2
 • polish
 • lt

Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

Εξερευνώντας δεξιότητες-κλειδιά…

Οι εταίροι του έργου «From theory to action – ActYouth EU» προχωρούν με την εξέλιξη του έργου! Τους τελευταίους δύο μήνες, εργαζόμαστε εντατικά για να παρουσιάσουμε κάποιες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά:

 • Βασική βιβλιογραφία σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα των αποφοίτων λυκείου,
 • διαθέσιμα προγράμματα εκπαίδευσης και υπηρεσίες υποστήριξης σχετικά με τις επιχειρηματικές ικανότητες και στάσεις,
 • ζήτηση για ικανότητες στην προσφορά εργασιακών θέσεων γι φοιτητές/απόφοιτους.

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η ανάλυση της αγοράς που έχει διεκπεραιωθεί σε όλες τις χώρες των εταίρων, δηλαδή στην Πορτογαλία, Κύπρο, Πολωνία και Λιθουανία, επέτρεψε τη δημιουργία του Προφίλ Δεξιοτήτων (Competence Profile) με σημαντικές επιχειρηματικές δεξιότητες για φοιτητές/απόφοιτους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Το προφίλ αυτό περιλαμβάνει τόσο τις ατομικές όσο και τις γενικές δεξιότητες-κλειδιά για νέους που αναζητούν την πρώτη τους δουλειά, που έχουν ελάχιστη έως καθόλου εργασιακή εμπειρία, ή για αυτούς που δημιουργούν τη δική τους επιχείρηση.

Το Προφίλ Δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη του έργου, αφού θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για να αποφασιστούν οι βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες από την άποψη των εργοδοτών και των φοιτητών/αποφοίτων, καθώς επίσης και για να εντοπιστούν πιθανά κενά δεξιοτήτων στην έρευνα πεδίου για να αναπτυχθούν τα εργαλεία του έργου – διαδικτυακό παιχνίδι προσομοίωσης, Εργαλείο Πληροφορικής για αξιολόγηση των δεξιοτήτων, διαμόρφωση της κατάλληλης επιχειρηματικής εκπαίδευσης και προγραμμάτων εκπαίδευσης και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση ταλέντων.

Η αναφορά της Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης και της Έρευνας Πεδίου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου, στο τμήμα «Λήψεις». Την αναφορά έχει επεξεργαστεί το Πανεπιστήμιο του Αβέιρο από την Πορτογαλία και στοχεύει στην κατανόηση των σημαντικότερων δεξιοτήτων, τόσο για τους φοιτητές/απόφοιτους όσο και για τους εργοδότες. Στοχεύει επίσης στην κατανόηση του πώς να αναπτυχθεί τέτοια εκπαίδευση και προγράμματα εκπαίδευσης.

Μη διστάσετε να διαβάσετε την πιο πάνω Έρευνα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα!

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;