Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

facebook

TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

Ενακτήρια Συνάντηση του έργου

Η Ενακτήρια Συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στο Λούμπλιν της Πολωνίας στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2015. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι έθεσαν τα κύρια σημεία και τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση του έργου, το χρονοδιάγραμμα, την προώθηση και τη στρατηγική διάδοσης/ αξιολόγησης, την υποβολή εκθέσεων και τους δημοσιονομικούς κανονισμούς. Κάθε οργανισμός είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το ιστορικό, την δράση και την τεχνογνωσία του σχετικά με το θέμα του έργου. Ακολούθησε συζήτηση των άμεσων καθηκόντων και χρονικών προθεσμιών της διεκπεραίωσης του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ποιότητας της ΕΕ και του έργου ActYouth EU.

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;