Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

facebook

TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

 

Projekt

Projekt «Od teorii do praktyki – młodzież w działaniu» - ActYouth EU jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest stworzenie pakietu narzędzi do identyfikacji, oceny i rozwoju umiejętności „horyzontalnych” młodych ludzi, studentów oraz absolwentów (szczególnie umiejętności przedsiębiorczych, takich jak podejmowanie inicjatywy czy kreatywność).

Projekt ActYouth EU ma również na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia w obszarze szkolnictwa wyższego oraz inicjatyw przewodnich UE ukierunkowanych na inteligentny rozwój:

• Mobilna Młodzież
• Europejska Agenda Cyfrowa
• Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy
• Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020r.

Konsorcjum projektu składa się z pięciu partnerów z 4 krajów Unii Europejskiej (Cypr, Polska, Litwa, Portugalia). Partnerami projektu są kolejno Eurosuccess Consulting – koordynator projektu, Uniwersytet Europejski na Cyprze, Uniwersytet w Aveiro, Fundacja „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie. Zróżnicowane partnerstwo zapewnia rozpowszechnienie i wykorzystanie rezultatów projektu w skali międzynarodowej.

Projekt rozpoczął się w październiku 2015 roku i potrwa do września 2017 roku (24 miesiące).

Celem projektu ActYouth EU jest opracowanie ustrukturyzowanej i analitycznej metodologii wraz z narzędziami szkoleniowymi dla trenerów i nauczycieli akademickich zajmujących się kształtowaniem postaw przedsiębiorczych i umiejętności horyzontalnych wśród młodzieży. Zdobyta wiedza i kompetencje pomogą młodym osobom w znalezieniu zatrudnienia, wspierając wzrost konkurencyjności na rynku pracy oraz spójność społeczna.

Zakładane rezultaty projektu:

• Narzędzie ICT do oceny kompetencji studentów i absolwentów,
• Pakiet Szkoleniowy dla trenerów i nauczycieli akademickich,
• Gra Symulacyjno-Edukacyjna rozwijająca określone umiejętności przekrojowe oraz pozwalająca na praktyczne przećwiczenie umiejętności zarządzania i współpracy w firmie oraz funkcjonowania w środowisku biznesowym.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

OBSZAR LOGOWANIA

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?