Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

 • en
 • gr
 • pt2
 • polish
 • lt

facebook

TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
 • en
 • gr
 • pt2
 • polish
 • lt

Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

 • Increase your Employability capabilities enhance your potential

 • Sharpen your transversal skills via online simulation Game

 • Advance and develop your competencies and entrepreneurial skills

 • Target assurance, effectiveness and social consistency

 • Contribute on employment effect and economic growth

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Σήμερα, οι νέοι απόφοιτοι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη πρόκληση στην οποία έχουν να συναρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις απο το πανεπιστήμιο και τις πρακτικές γνώσεις που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Το έργο ActYouth EU ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές προκλήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη αναπτύσσοντας τις απαραίτητες ικανότητες που απαιτούνται απο την αγορά εργασίας, όπως είναι οι προσωπικές δεξιότητες, οι επιχειρηματικές ικανότητες και καινοτόμα σκέψη.

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;